* * *

Болур болза, дизер болза,

Борбалчыңнаан караам чажы

Эгээртинмес Энерелим

Эрегези болур ийик.

* * *

Сөстер чокка чажыдыңны

Сөглеп турар кижи чордуң.

Кайы хире меңээ ынааң

Карактарың миннип туржук.

* * *

Моондактар оруувуста эңдерилген.

Моон соңгаар ужуражыр аргавыс чок.

Шаңгыр-шаңгыр карактарың, ынчангы час...

Сагыжымда чажыт ыр бооп куттулуп чор.

* * *

Күзүңгү дег төгерик ай

Күскү дээрден харап алган,

Ажыт бодал-чажыттарым

Ажыдар деп кызытканзыг.

* * *

Көксү-хөрээм бачымнаткан

Көвей бодал-сагыш аагы–

Хөнүп чадаан чуртталгамның

Хөөннешпээн аяны бе?

* * *

Чоруй бардың.

Соонда катап келбес-тир деп,

Шала муңгак бодап ора:-

Чааскаанзырал, экии!-дидим.

*   *   *

Алды чүзүн малын малдаар

Аңгыс-шөлдер ээн калбаан,

Арат боду оъттап чоруур

"Амыдырал шөлү" болган...

                                           Өске шүлүктерже>>>

Яндекс.Метрика

 

Бесплатный конструктор сайтов - uCoz