* * *
Чазак-төре соора төөрээш дошкуурап боор,
шажын номун, хүрээ-хиитти узуткап боор.
Чажыт дуган – сүзүүмнү кым бузуп шыдаар?!

* * *
Чештинген ыт ээзин каггаш, арлы дүшкеш,
чемин бодааш, ша-даа болбайн ээп келир.
Бурганындан кижи ырап каяа чедер.
* * *
Көдээ чонум эргип чордум,
Хөй-ле аалга киргеш, үндүм…
Аяк сунар – шайы кара.
* * *
Араганы дашка долдур кудуп алгаш,
аас-кежиин алгап, йөрээп ижип чор бис…
Адаан-өжээн, өлүм-чидим үзүлбес ийин.
* * *
Чыдыг малгаш, тулаа черге бадмаа өзер.
Сывы, салбаа хирге-чамга борашпаан боор.
Шынчы кижи нүүрү мөңге арыг чоруур.
* * *
Хөөкүй авам күскээр кыжын удуй берген.
Хөрзүннүг чер ону мөңге шуглап алган.
Хөртүү-биле чылыглаар дээш кыш-даа дүшкен.

* * *
Орай күстүң хола сарыг бүрүлери
Орук-чолуң чулазы бооп чырып турлар.
Оран-таңдың, авайым сээ, сөөлгү белээ.

* * *
Үүлениң үре-түңү ээзин кагбас,
Үе өттүр сурап чорааш чедип келир.
Үрезинни үнүш салгап чимизин бээр.
* * *
Шаар дээрже буруладыр саңым салгаш,
Сагыш-биле чамбы дипти эргээш келдим.
Тывам ышкаш Тынгарыкчы тыппас чордум.
* * *
Чазын тараан үрезиниң чаяакчызы-
Чаагайжыды ажаан хөрзүн дүжүткүр боор.
Салым-чолуң кылган ижиң чаяап чоруур.
* * *
Кижи болган дириг чоруур назынында
Хилег-хинчек далайынга эштип чорааш,
Очалаңның көвүүн көргеш, кежиим дээр ийин.

* * *
Чыргал-дышты кижи болган оштап чоруур,
Чылдар өттүр чүгле ол дээш шырбайып кээр.
Күзелдерниң кинчи-беги үзүлбес ийин. 
* * 
Кара баарым саргып ыстап, хилеп туру,
Кажыыдалдың карак чажын ышкыныптым.
Хайыралыг угбавыс чок. Харааданчыын.

                                   өске шүлүктерже>>>

Яндекс.Метрика

 

Бесплатный конструктор сайтов - uCoz