Айлар, хүннер эртип-ле тур, эртип-ле тур…,
Алдын күстүң сериин хады сырыннай-дыр.
Удавас ам узун кыш-даа улуп үнер,
Улаанбаатар оруун дуй шаап, хөме хадыыр.

Карак четпес соок ховаа орууң улап,
Соңгу чүкче - чуртуңдува чортуп ора,
Согур душ бооп чайгы хүнде душканывыс,
Хаая-даа бол, сактып-бодап чоруур сен бе? 

Хөнү, делгем орууң доза кирбес дээн мен,
Артык чүве сенден база кордавас мен.
Арыг чаагай сеткилимниң йөрээлдери – 
Хөрек-чүрээм ырын сеңээ өргүп каар мен...

                                              өске шүлүктерже>>>

Яндекс.Метрика

 

Бесплатный конструктор сайтов - uCoz