Тыва чечен чогаалдың

үндезилекчилери:

Степан Агбанович Сарыг-оол

              1908 – 1983) 

Сергей Бакизович Пюрбю

             (1913 – 1975)

Виктор Шогжапович Көк-оол

            (1906 – 1980)

Салчак Калбакхөрекович Тока

            (1901 – 1973)

Олег Карламович Саган-оол

            (1913 – 1971)

Салчак Көк-Каракович Самба-Люндуп

             (1916 – 1981)

Леонид Борандаевич Чадамба

            (1918 – 1987)

Александр Адольфович Пальмбах

            (1897 – 1963)

Бай-Кара Дамчаевич Хөвеңмей

            (1915 – 1972)

Василий Людупович Эренчин

            (1912 – 1961)

 

Тываның Чогаалчылар эвилели – 70 чылдың узун оруу

 (1942 – 2012)

  1930 чылда национал тыва бижикти  чогааткан соонда, тыва чогаалдың төөгүзүнге чаа арын ажыттынып, улустуң аас чогаалының үндезининге бижимел тыва чогаал тыптып эгелээн. Делегей литератузының, хамыктың мурнунда орус литератураның, байлак дуржулгазын шиңгээткени аныяк тыва чечен чогаалдың кыска хуусаада быжыгып, шапкын сайзыраарынга дузалаан. ТАР үезинде С. Токаның «Херээжен», В. Көк-оолдуң «Чалым-Хая», С. Пюрбюнуң «Аныяк чогаалчыларга дуза», С. Сарыг-оолдуң «Белек» дээн чижектиг номнары, «Чыынды чогаалдар» деп альманах, янзы-бүрү чогаал сеткүүлдери көстүп келгеш, тыва номчукчуларга четкен.    улаштыр номчуур>>>

2012 чылда Тываның чогаалчылар эвилелинде юбилейлер

1942 ч, октябрь 10

Тываның Чогаалчылар эвилели тургустунган  (На земле тувинской. – Кызыл, 1982. – с. 37; Люди и события. Год 2002. – Кызыл, 2001. – с. 59-62)

70 чыл ою

 

1922 ч, январь 1 (1979 ч.к.д.)

Алексей Агбаанович Хуурак – тыва чогаалчы, артист (Люди и события. Год 2002. – Кызыл, 2001. – с. 6-7)

90 хар

1912  ч, февраль 17 (1961 ч.к.д.)

Василий Людупович Эренчин, ССРЭ-ниң Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү (По страницам истории Тувы. – Кызыл, 1972. – с. 27-31; Люди и события. Год 2002. – Кызыл, 2001. – с. 15-20, на тув. яз.)

100 хар

1942 ч, март 14 

(1994 ч.к.д.)

Владимир Седипович Серен-оол – артист, шүлүкчү, драматург (Люди и события. Год 2002. – Кызыл, 2001. – с. 27-30)

70 хар

1952 ч,  апрель 2 (1996 ч.к.д.)

Михаил Монгушевич Дуюнгар – чогаалчы

60 хар

1927 ч, апрель14 (1974 ч.к.д.)

Биче-оол Лопсан-Серенович Ондар – чогаалчы

80 хар

1947 ч,  апрель 30

Маадыр-оол Бартыштанович Ховалыг – чогаалчы, альпинист

60 хар

1937 ч, май 1

Комбу Дойдулович Бижек – чогаалчы, очулдурукчу, даш чонукчузу

70 хар

1932 ч,  май 7

Бригад Санчаевич Дупчур – РФ-тиң литература болгаш уран-чүүлдүң Күрүне шаңналының лауреады (1972), сураглыг даш чонукчузу (Мелодия в камне: Библиогр. указ. – Кызыл, 1998. – с. 24-28)

75 хар

1937 ч, май 9

(1995 ч.к.д.)

Делгер-оол Айдын-Хооевич Ооржак – башкы, бичии уруглар чогаалчызы

70 хар

1917 ч, май 10

(1990 ч.к.д.)

Феликс Шаажан-Хооевич Сегленмей – чогаалчы, ССРЭ-ниң Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү

90 хар

      1932 ч, май 19.

Дандар-оол Дыртыкович Сарыкай – чогаалчы, РФ-тиң ЧЭ кежигүнү

80 хар

1922 ч, июль 15 (1993 ч.к.д.)

Куулар Мунзукович Аракчаа – чогаалчы, журналист

90 хар

1932 ч, октябрь 19  (умер в 1969 г.)

Тюлюш Тадар-оолович Кызыл-оол – чогаалчы, бот-тывынгыр композитор, журналист (Люди и события. Год 2002. – Кызыл, 2001. – с. 62-65)

80 хар

1927 г. ноябрь 17  (2000 ч.к.д.)

Юрий Шойдакович Кюнзегеш – Тываның Улустуң чогаалчызы, очулдурукчу

85 хар

1922 ч, ноябрь 26

Монгуш Санчитолович Эргеп – чогаалчы

90 хар

1957 ч, декабрь 12  (1996 ч.к.д.)

Антон Уержааевич Кужугет (Антон Уержаа) – сураглыг шүлүкчү, Тываның комсомол шаңналының лауреады  

55 хар

Тываның Чогаалчылар эвилелиниң 70 чылынга тураскааткан хемчеглер планы

1. Аныяк чогаалчылар семинары – 2012 чылдың май 17–18, Кызыл хоорай. 

2. Тыва чогаалдың хүннери – 2012 чылдың дургузунда, ТР-ның кожууннары болгаш Кызыл хоорайга: Культура бажыңнары болгаш библиотекалар. 

3. «Дириг поэзия кежээлери» деп бөлүк кежээлер – 2012 чылдың II-III  кварталы, ТР-ның кожууннары болгаш Кызыл хоорайга: Культура бажыңнары, УЧТ, РТ-ның Национал музейиниң конференц-залы.

4. Тываның Чогаалчылар эвилелиниң 70 чылынга тураскааткан ачы-дуза концерти — 2012 чылдың апрель 20, Кызыл хоорай.

5. Тываның Чогаалчылар эвилелиниң 70 чылынга тураскааткан чогаал мөөрейи — 2012 чылдың февраль – сентябрь. Шаңнаары: 2012 чылдың октябрь. 

6. «Тываның Чогаалчылар эвилели: 70 чылдың узун оруу» деп фото-сеткүүлдү үндүрери – 2012 чылдың сентябрь.

7. «Улуг-Хем» сеткүүлдүң албан сайтызын тургузары — 2012 чылдың сентябрь.

8. Тываның Чогаалчылар эвилелиниң албан сайтызын тургузары — 2012 чылдың сентябрь.

9. Байырлыг хурал. Тываның Чогаалчылар эвилелиниң 70 чылынга тураскааткан байырлыг концерт – 2012 чылдың октябрь 12, ТР-ның В.Ш. Көк-оол аттыг Национал театры.

 

Яндекс.Метрика

 

Бесплатный конструктор сайтов - uCoz