Таңды-Тываң сагынганың күштүү ол бе?
Талыгырда хары черден ээп келгеш,
Бистиң хензиг хоорайывыс төвүн орта,
Бижииргээнзиг ыыт чокка маажым тур сен.

Экти-мойнуң өлүк кежи шыва алган,
Эргек-салааң шимээ чүгле эртинелер,
Эдеришкен эжиң-өөрүң дөгерези
Эннешпезим дээргилер дижир чорду.

Үүлевистиң үре-түңү салым мөрүн
Үезинде өйлеп-өйлеп көрүп чор бис,
Харылзаавыс кайы шагда үзүлген бол,
Хаая-хаая чүрээм ол дээш ыстаар чораан.

Сыгыг-шыйыг хавааң орта шала дээпкен
Шырай-арның онзагай чаа көзүлзе-даа,
Орлан-эрес карактарың оду-көзү
Он чыл мурун көргеним дег олчаан хевээр.

Кодан-майык чаап турар кудай сөңүн
Холдарыңга дозуп аар деп оралдаштың,
Адыжыңның халыынынга харжыгаштар
Ала-чайгаар эрип, эстип арлып туру.

Аравыста ылгалывыс талыйган-дыр,
Ам бир катап салымывыс белдирлешсе –
Хоюг адыш халыынынга харжыгаш дег
Хона дүшкеш, бырашпайн баарым магат.

Яндекс.Метрика

 

Бесплатный конструктор сайтов - uCoz