Херээженге ынак чордум

Эзиминге элик ышкаш,

Ээреминге балык ышкаш,

Херээженге ынак чордум,

Кедергей-ле ынак чордум.

 

Эзим черге өрт болган,

Элик күжүр дезе берген,

Ээремни шүүреп каапкан,

Эргим балык көзүлбестээн.

 

Чүгле мону бодап келгеш,

Чүрээм саргып ыстап үнер.

Херээженге ынак чордум,

Кедергей-ле ынак чордум.

           өске шүлүктеринче>>>

ДОРЖУ Монгуш Баянович

      Монгуш Доржу 1939 чылдың  ноябрь 20-де Өвүр кожууннуң Солчур сумузунга төрүттүнген. 1958 чылда Хандагайты ортумак школазын дооскаш, ВЛКСМ Өвүр райкомнуң секретарынга ажылдап эгелээн. Москваның A.M. Горький аттыг литература институдунче өөренип киргеш, 1967 чылда кончуг эки дооскан. Ол — Тывадан ук институттуң бирги доозукчузу.

     Өвүр кожууннуң школаларынга дыл, литература башкылап, «Шын», «Тываның аныяктары», «Сылдыс-чыгаш» солуннарга корреспондентилеп, республиканың А.С. Пушкин аттыг национал библиотеказының чурт-шинчилел килдизинге болгаш Республиканың улусчу чогаадылга төвүнге ажылдап чораан.

    Монгуш Баянович Доржу школачы чылдарында-ла шүлүк бижип эгелээн. 1965 чылда «Сында одаглар» деп шүлүктериниң баштайгы чыындызын үндүрген. «Ынакшыл», «Хөрлээ», «Суг-чинчилер» деп шүлүктер чыындыларының автору. Шүлүкчүнүң новеллалары, чечен чугаалары «Сыргалар» деп тускай чыындыга үнген.

   Бистиң хөй националдыг чуртувустуң болгаш делегейниң чогаалчыларының чогаалдарын очулдура-рынга улуг үлүг-хуузун киириштирген. Л. Кокышевтиң «Аринаның амыдыралы» деп романы, В. Липатовтуң «Ой күске», М. Каримниң «Аалывыста аас-кежии» деп тоожуларындан аңгыда, өске-даа жанрларның чогаалдарын хөйү-биле очулдурган.

      Шүлүкчү, чогаалчы М.Б. Доржу Тывада ынак авторларның санынга кирип турар. Ооң ады тыва литератураның төөгүзүнге кирип, 1998 чылдан эгелеп, чогаалдарын школаларда өөренип эгелээн. Ырларын, шүлүктерин чон ырлап, номчуп турар. С. Б. Пюрбю аттыг шаңналдың лауреады болгаш билдингир чогаалчыларның бирээзи М.Б. Доржу үр аараанының соонда 1992 чылда мөчээн. Чаңгыс чер чурттугларының болгаш Тываның Чогаалчылар эвилелиниң эгелекчи саналы-биле Өвүр кожууннуң төп библиотеказын ооң ады-биле адаан.

"Өшпес кезек - оттуг чечек" деп номундан, Кызыл, 2009                              шүлүктеринче>>>

Доржу М.Б. дугайында өске материалдар:

М. Доржу - арыг сеткилдиң шүлүкчүзү

Яндекс.Метрика

 

Бесплатный конструктор сайтов - uCoz