Улуг-Хемим эргим-не ийин

 Уйгу-дыш чок шапкын агымында

 Улус-чоннуң йөрээлдери сиңген,

 Эне-Сай деп эрте-бурун аттыг

 Энерелдиг Улуг-Хемим эргим.

 

 Саян биле Таңды-Уула сыннар

 Чаяаттынган шивээлер бооп камнаан,

 Эдерге – хек, базарга – көк болур,

 Элбек, байлак Улуг-Хемим эргим.

 

 Демир-салын шыгжап алган Буура,

 Деңгер аттыг Хайыракан даглар,

Хамык чонун кадагалап турар

Хайыралыг Улуг-Хемим эргим.

 

Мөңге ногаан эзимнер дег чымчак,

Мөңгүннелген хемнери дег хөглүг,

Хүлүмзүрүү хүн дег чыраан чоннуг

Күжүр чуртум – Улуг-Хемим эргим.  

шүлүктеринче>>>

Эдуард Баирович МИЖИТ

Россия Федерациязының Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү, тыва база орус дылдарга бижип чоруур шүлүкчү, прозачы, драматург, болгаш очулдурукчу. 1961 чылдың апрель 22-де Улуг-Хем районга төрүттүнген. А.М. Горький аттыг Литературлуг институттуң доозукчузу (1993ч.),  Тываның ном үндүрер черинге база "Улуг-Хем" сеткүүлүнге редакторлап,  «Тываның аныяктары» солунннуң кол редактору болуп, В. Көк-оол аттыг хөгжүм-шии театрының литературлуг килдизинге эргелекчилеп ажылдап чораан.  Амгы үеде Тыва Республиканың Чазааның чанында Тываның гуманитарлыг шинчилгелер институдунуң литература секторунда ажылдап турар. 7 шүлүктер чыындызының автору, "Кым сен Сүбедей-Маадыр?", «Чиргилчиннер»,  «Өргүл», «Күлтегин», «Ойтулааш», «Сыын-Чүрээ» деп шиилерниң база  «Оттуг-Мыйыстың ужуралдары» деп театржыткан тоолдуң автору.   

               Тывам ыры

 

              Мөңге Көк Дээр – Деңгер Хайыракан

              Өртемчейни бодарадып тургаш,

              Мөңгүн баштыг тайга-сынныг черни

              Өнчү кылдыр тыва чонга берген.

 

              Эрте-бурун өгбелерден салгаан,

              Төрээн черин алгап чоруур чоннуң

              Эгиир шагда чаңгыланып чоруур

              Төнмес ыры – Тывам ыры делгем.

 

              Чаңгыс ада төлдери дег тудуш,

              Демниг холдар эгиннерде быжыг,

              Шаптыктарны ажыр баскан буду,

              Тендиш дивес төрээн чонум чоргаар.

 

              Аккыр өглер көккүр ыжын дээрже,

              Өрү алзы ыдып турары дег,

              Арыг сеткил йөрээли бооп ушкан

              Өндүр ыры – Тывам ыры ыдык.

шүлүктеринче>>>

 

 

Яндекс.Метрика

 

Бесплатный конструктор сайтов - uCoz