Антон  ҮЕРЖАА

(Күжүгет Антон Үержааевич)

     Тываның комсомол шаңналының лауреады, Россияның чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү, ховар дээн салым-чаяанныг шүлүкчү Антон Үержаа 1957 чылдың декабрь 2-де понедельник хүнүнде Барыын-Хемчик кожууннуң Хөнделең сумузунга малчын өг-бүлеге төрүттүнген.

      Антон Үержаа 1975 чылда Аксы-Барлык ортумак школазын дооскаш, улаштыр шериг албанын эрттирген. Шериг албанындан халашкаш, Кызылда Күрүнениң башкы институдунуң дыл, литература факульдединче кирип алгаш, беш чыл эрткенде, ук дээди өөредилге черин чедиишкинниг дооскан.

      Антон Үержаа институтту дооскаш, “Тываның аныяктары” солуннуң харыысаалгалыг секретарынга, комсомол обкомунуң килдис эргелекчизинге, Тываның но үндүрер чериниң редакторунга, кол редакторунга билдилиг, ак сеткилдиг ажылдап чораан.

      Антон Үержаа өг-бүлелиг, кыстыг база оолдуг чораан.

     Төрүмелинден салым-чаяанныг чогаалчы Антон Үержаа шүлүктерни, чечен чугааларны сески классчы тургаш-ла бижип эгелээн. Шүлүкчү дириг чорааш, “Хээлер”, “Саарыг ыры”,  “Ногаан аът” деп шүлүк номнарын үндүрген. Ооң дөрткү ному “Ынак-тыр мен” шүлүкчүвүстүң чогаалдарының чыындызы кылдыр 1997 чылда чырыкче үнген. Ында шүлүктер, шүлүглелдер  база чечен чугаалар парлаттынган.

 Антон Үержааның “Ынак-тыр мен...” деп номундан.

                                                                           шүлүктеринче >>>

Яндекс.Метрика

 

Бесплатный конструктор сайтов - uCoz