Виктор Шогжапович Көк-оол

          1906 чылдың март 1-де Өвүрнүң Торгалыгга төрүттүнген. Тыва чогаалдың, театр уран чүүлүнүң үндезилекчилериниң бирээзи. Чогаал ажылын 1930 чылдарда эгелээн. Драматург, композитор, артист. ССРЭ-ниң Чогаалчылар эвилелиниң, Бүгү Россияның  театр эвилелиниң кежигүнү. РСФСР-ниң алдарлыг, Тыва АССР-ниң улустуң артизи. Ооң адын Тываның хөгжүм-шии театры эдилеп чоруур. «ХХ чүс чылда Тываның алдарлыг кижилери» деп Күрүне номунче ооң ады кирген. Чогаал ажылын 1934 чылда эгелээн. «Чутту утпаалыңар», «Эки хүн», «Чалым-Хая», «Хайыраан бот», «Ах, чаражын!», «Алдын-Чечек», «Самбажык», «Найырал» (С. Пюрбю-биле кады) болгаш өске-даа шиилерни бижээн. Чамдык шиилери орус дылче очулдуртунган.

         Номнары. Чогаалдар чыындызы (Кызыл, 1976); «Чалым-Хая» (Кызыл, 1935), «Чутту утпаалыңар» (Кызыл, 1935), «Самбажык» (Кызыл, 1966; 2004 чылда Э. Мижиттиң «Кара-Дагның казыргы-биле» кады чаңгыс номда үнген), «Байлак чуртум» (Кызыл, 1988).

         1980 чылдың февраль 20-де мөчээн.

 

Яндекс.Метрика

 

Бесплатный конструктор сайтов - uCoz