Антон ҮЕРЖАА

ЫНАК-ТЫР МЕН

Чайга, чаъска, күске, кышка,

Чаъска, харга, шуурган хатка,

Чаңнык-диңми, кызаңнаашка,

Ыржым дүнге, аяс хүнге

Ынак-тыр мен – аян тудайн.

 

Эзим, дагга, хову, шөлге,

Эрээн чүзүн, мал, аң, кушка,

Элезинге, малгаш, шыкка,

Ыргай, чашпан, чечектерге

Ынак-тыр мен – алгап чорууйн.

 

Эрткен өйге, келир үеэ,

Назы билбес ынакшылга,

Найыралга, актыг шынга,

Эки ырга, ээлдек сөске

Ынак-тыр мен – йөрээп чор мен.

 

Ынай чаштың ыызынга,

Ынак авам, сарыым кыска,

Чолдуг чаагай чуртталгамга,

Чонум сеңээ, чуртум сеңээ

Ынак-тыр мен – чүдүп чорууйн.

 

*   *   *

Ынак-тыр мен... Өртемчейде

Чүрээмге чоок, эргим төрел

Чүү-ле бар-дыр, сувуразын

Ырлап чор мен – ынак-тыр мен.

 

Чадаганның хылы ышкаш,

Шаа кээрге, ырым үстүр.

Ындынналган, “ынак мен” дээн

Ыдык сөзүм чурттап артсын.

 

Чамбы-дипке мөңге шагда

Салым-чолдуң кежиин оштаан

Чаштың башкы кышкызы бооп,

Чаңгыланып чоруур болзун.

 

Шапкын хемниң шоору бооп,

Салгын-хаттың сыгыды бооп,

Чалгаан далай хөөмейи бооп,

Сагыш өөртүп чоруур болзун.

 

Эзир куштуң чалгынының

Эзиннелген сыгыт-ыры,

Хылыш бистиг селемениң

Кыңгырт кынныр даажы болзун.

 

Актыг шын дээш өлүп чыткан

Экер эрниң оожум, чоргаар

Эң-не сөөлгү човууру бооп

Артып калзын: “Ынак-тыр мен!”...

 

 АВАМГА

“Авай!”-депкеш, дылым хоюур-

Аа суттуң амданы кээр.

“Авай!”-депкеш, ынаам киткээр.

Аакталып, чассыксаам кээр.

 

Булуттуг дээр ойбунунда

Алдын хүнүм шонуу чидиг.

Муң-муң чоннуң аразында

Авамайның караа хоюг.

 

Кижилерге ынакшылдың

Өндур сүзүү ава болзун.

Өпей ыры өлчей-кежик

Гимни бооп чаңгыланзын.

 

ЧАШТЫҢ ЫЫЗЫ

Чаштың, ыызын дыңнап көр даан-

Сактып четпес хуулгаазын аа!

Келир өйде өртемчейни

Херелдендир чырыдаптар,

Шулукчүлер, эртемденнер

Шүүдеп дилээш, тыппайн чоруур,

Ораннарның бүгү чону

Очулга чок билип аптар

Чүрек ышкаш чүгле чаңгыс,

Чүгле чаңгыс, ыдык, мөңге

Ындыг сөстү хензиг чаштың

Ыызы оштап чыдар ирги?

Чаштың ыызы таан эргим,
Чаштың ыызы-Амыдырал,

Ынакшылдың сүзүү сиңген

Ыдык мөңге гимни-дир.

Чамбы-дипке чүгле чаңгыс

Чаштар ыызы чаңгыланзын.

Авалары кажан-даа

Ажыг чажын төкпейн чорзун.

 <<< мурнунда арынче

Яндекс.Метрика

 

Бесплатный конструктор сайтов - uCoz