Салчак Калбакхөрекович Тока

                 1901–1973

          1901чылдың декабрь 15-те Тожунуң Мөөн-Хөл деп черге (Салчак кожууннуң Мергенге деп база айтып турган) төрүттүнген. Тыва чогаалдың үндезилекчилериниң бирээзи. Чогаал ажылын 1930 чылда эгелээн. Драматург, прозачы. ССРЭ-ниң болгаш Тыва АССР-ниң Күрүне шаңналдарының лауреады, Тыва АССР-ниң улустуң чогаалчызы. Ооң адын «ХХ чүс чылда Тываның алдарлыг кижилери» деп Күрүне номунче киирген.

         Ооң кол чогаалы «Араттың сөзү» деп үш номнуг («Тос чадырда», «Араттың сөзү», «Чаа Тыва») романы ССРЭ-ниң улустарының болгаш делегей улустарының чээрби ажыг дылдарында очулдурттунган. «Херээжен», «Узун-Кара, Семис-Кара», «Дөңгүр-оол», «Боттанган күзел» деп шиилерниң, баштайгы тыва очерктерниң, чечен чугааларның, «Ада көрбээнин оглу көөр», «Чоннуң оглу», «Хайыраканчылар», «Хомду дайыны» деп барымдаалыг тоожуларның болгаш өске-даа чогаалдарның автору.

Номнары: 5 томнуг чогаалдар чыындызы (Кызыл, 1976–1981), шилиттинген проза чогаалдары (Кызыл, 1981) ; «Херээжен», (Кызыл, 1935), «Мээң сактыышкыным», (Кызыл, 1941), «В берестяном чуме» (Москва, «Советский писатель», 1943), «Тос чадырда» (Кызыл, 1944), «Араттың сөзү», 1-ги ном (Кызыл, 1951), «Араттың сөзү», 2-ги ном (Кызыл, 1965), «Ада көрбээнин оглу көөр» (Кызыл, 1963), «Чаа Тыва», (Кызыл, 1964), «Сказка о Кодур-ооле и Биче-кыс» (Кызыл, 1971), «Слово арата», роман в 3-х книгах (Москва, «Советский писатель», 1972), «Хомду дайыны» (Кызыл, 1984), «Улуг ужарже» (Кызыл, 2002) болгаш оон-даа өске. <<<мурнунда арынче

 

Яндекс.Метрика

 

Бесплатный конструктор сайтов - uCoz