ТЫВА ӨГЛЕР

Хөлбегер көк дээрниң адаа

Көк-көк даглар куржаангылыг,

Көрүнчүк дег кылаң хемде

Хөвең дег ак өглер турар.

 

Хаяа-биле деңге турар

Кара чаштыг тыва кыстар

Инектерин эдирип саап,

Ишкээр хемче ай-деп турар.

 

Сайын санап ойнап өскен

Чашкы шаамның чараш хеми,

Чандыңнардан шөйүлген ыш

Сагыжымны чылдып чоруур.

 

Дириг чорда, чорук көвей,

Орук-суурга чораанымда,

Дистинчипкен тыва өглер

Орлан чүрээм - ээлей хонар.

 

АВАМГА

Кажан удуп, карак шийип турганыңны

Сагынгаш-даа, билбес мен чоп, күжүр авай.

Оттуг суугу кыдыында-ла турарыңны

Оттуп келген санымда-ла көөр чордум.

 

Өзе бергеш, көрүп турзун! Үеден бер.

Агайларның эктин каастаан чараш тонун,

Хаяаландыр чырып чоруур сыргалардан

Хайыралыг авам сеңээ сунуп бээр мен.

 

Чараштанып онза кылдыр кеттингениң

Сагынгаш-даа, билбес мен чоп, күжүр авай.

Куурарып оңуп калган шыва тонуң

Кударанчыг ырым болуп, куттулуп чор.

 ЁЗУЛАЛ

Аткан даңны уткуп тура, мендилежир,

Ашкан хүннү үдеп тура, байырлажыр,

"Экии" болгаш "Байырлыг" дээн ёзулалдың

Аразында амыдырал оруу бар ийин.

 

Эртенгиниң хаяа чырыын уткуп тура,

Эчис-сорук күзелдерни бодап алгаш,

Аас-кежик оштап үнген чаа хүнче

Амыр-биле чолукшужуп, сүдүн өргүүр.

 

Баштак, хөглүг чугаалажып, куспактажып,

База катап душкужеге байырлыг деп,

Өңнүктерниң чылыг холун дыңзыг туткаш,

Өгже углай кежээликтей чаныптар бис.

 

Аткан даңны уткуп тура, мендилежир,

Ашкан хүннү үдеп тура, байырлажыр,

"Экии" болгаш "Байырлыг" дээн ёзулалдың

Аразында амыдырал оруу бар ийин.

КУДАРАЛ

 Амыдырал оруктары

Аңгы башка чарлы бээрге,

Чүректерде изиг сеткил

Чүге эрте өже берди.

 

Хадыңнарның кырындан ай

Харап алган, кайгап турда,

“Чаңгыс сеңээ ынак мен”-деп,

Чажырбайн сөглеп турдуң.

 

Чоруй бардың, артып калдым.

Сооңдан үр-ле көрүп турдум.

Ужар куш дег турган болза,

Ужупку дег кыннып турдум.

 

Чылдар эртип, солушса-даа,

Шырай-арның утпайн чор мен.

Ынак чордум, ынчангаштың

Ырым сеңээ тураскаттым.

  <<< мурнунда арынче

 

Яндекс.Метрика

 

Бесплатный конструктор сайтов - uCoz