1
Агаар хээлээн артыш-хүжү аккыр ыжы
Аравыста шырымналып туманналды.
Хола сарыг бурганнарның баарында
Холдарыңны наманчылаан тейлеп ор сен.

Көргештиң-не сени дораан танып кагдым.
Хөгжең ышка тоолзууң аажок көстү-дүр сен.
Карактарың шийип алгаш, сымыранып,
Ханы бодал - мөргүлүңнү номнап ор сен.

Чажыртынмас дүвүрелге алзы берген
Чалбарыыңга бир-ле кижи адаарыңга,
Сактырымга, мээң адым адаан дег сен.
Шала сести, сенче углай чаңгыс бастым...

Уваа-шээжээң каасталгазы алдын билзээң
Ужур-чөвүң сөглээн-даа дег кылаш диди...

2
Уваа-шээжээң каасталгазы алдын билзээң
Ужур-чөвүң сөглээн-даа дег кылаш диди...
Сеңээ чедир каш-ла базым арткан турда,
Шеле соккан дынныг ышкаш тура дүштүм.

Хөрек долуп, диргеп келген дүлгээзинден
Хөлзеп, бойлаан чүрээм меңээ чагыртпайн-дыр...
Чаңгыс-ла чыл көрүшпээн бис. Чаңгыс-ла чыл
Салымывыс үзе шиидип шиитпирлээн-дир.

Догуур туткан хуурак оолак кеңгирге соп,
Дошкууттарын чалап, кый деп номнай бээрге,
Коңга, шаң, дамбыралар куттулуп кээп,
Хоржок, хоржок-диген ышкаш дыңналы-дыр...

Хартаачылаан халыын күзел оюнунга
Катап-катап алзы-ла бээр чөгенчиимни...

                                             өске шүлүктерже>>>

Яндекс.Метрика

 

Бесплатный конструктор сайтов - uCoz