Екатерина Түктүг-ооловна Танова

          1930 чылдың март 27-де Сүт-Хөлдүң Кара-Чыраа кавызынга төрүттүнген. Чогаал ажылын 1951 чылда эгелээн. Шүлүкчү, прозачы, драматург, очулдурукчу. Тыва уруглар чогаалының үндезилекчилериниң бирээзи. ССРЭ-ниң Чогаалчылар болгаш Журналистер эвилелдериниң кежигүнү. Тыва Республиканың улустуң чогаалчызы. Тыва Республиканың Чазак Даргазының Л.Б. Чадамба аттыг уруглар чогаалдары дээш шаңналының лауреады. Төөгү эртемнериниң кандидады. Ооң чогаалдары орус, украин, моол, немец, якут, кыргыс, алтай, хакас дылдарже очулдуртунган. Тыва дылче С. Михалковтуң, С. Маршактың, А. Бартонуң, Т. Шевченконуң болгаш өскелерниң-даа чогаалдарын, И. Тургеневтиң «Бүдүүзүнде» деп романын очулдурган. 20 ажыг номну үндүрген, «Илбилиг согун», «Туттурбайн чорза-чорза», «Дүжүметке тураскаал», «Балыкчы Багай-оол» болгаш өске-даа, шупту он ажыг шиини бижээн. Тыва школаның өөреникчилеринге ийи номну бижип, үндүрген.

         Номнары: «Дамырак» (Кызыл, 1964), «Хемчиктиң ыры» (Кызыл, 1971), «Верба в цвету» (Кызыл, 1974), «Херелмаа» (Кызыл, 1978), «Хемчиктиң хүнү», чогаалдар чыындызы, (Кызыл, 1980), «Арбас-Ойну мунувуткаш» (Кызыл, 1983), «Чаштар делегейи» (Кызыл, 1989), «Тыва черге йөрээл» (Кызыл, 2000);  «Чайыннанган чашкы шаавыс» (Кызыл, 2000); «Ийи «2» (Кызыл, 1967), «Акым дугайында тоожу» (Кызыл, 1976), «Периодическая печать Тувы» (Кызыл, 1979; Красноярск, «Офсет», 2006), «Иениң салым-хуузу» (Кызыл, 1991), «Дошкун чылдарның чазы» (1993), «Кара-Бай» (Кызыл, 1993), «Ширбиилиң холдан салба» (Кызыл, 1999) «Кара-Чыраа галереязы» (Кызыл, 2000), «Тыва черге йөрээл», Кызыл, 2000), «Тайна цветущей ивы» (Кызыл, 2003), «Алфавитте үжүктерни адап, номчуп өөрениили», (Кызыл, 2006).  <<<мурнунда арынче

 

Яндекс.Метрика

 

Бесплатный конструктор сайтов - uCoz