Салим Сазыгович Сүрүң-оол

     1924 чылдың апрель 15-те Барыын-Хемчиктиң Акка  төрүттүнген. Чогаал ажылын 1946 чылда эгелээн. Шүлүкчү, прозачы, очулдурукчу. Россияның Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү. Тыва Республиканың улустуң чогаалчызы. Тываның комсомол шаңналының лауреады. Ооң адын «ХХ чүс чылда Тываның алдарлыг кижилери» деп Күрүне номунче киирген. Чогаалдары ССРЭ-ниң улустарының болгаш делегейниң улустарының дылдарынче очулдуртунган. Тыва дылче А. Пушкинниң «Хүлер аъттыг», «Цыганнар», «Кавказка туттурукчу», М. Лермонтовтуң «Калашников садыгжы дугайында ыр» деп шүлүглелдерин, П. Ершовтуң «Мөгенниг аътчыгаш» деп шүлүктээн тоолун, Лу Синьниң «А-Кьюнуң чогум төөгүзү» деп тоожузун болгаш өске-даа хөй чогаалдарны очулдурган.

         Номнары: 2 томнуг чогаалдар чыындызы (Кызыл, 1974), 2 томнуг шилиттинген чогаалдар (Кызыл, 1991-1992); «Баштайгы ном» (Кызыл, 1952), «Мээң аалым» (Кызыл, 1957), «Адыжок» (Кызыл, 1966), «Көк-көк даглар» (Кызыл, 1969), «Чечен чугаалар» (Кызыл, 1959), «Чайгы хүннер» (Кызыл, 1963), «Ынакшыл-дыр» (Кызыл, 1965), «Чолаачының оглу» (Кызыл, 1967), «Озалааш хем» (Кызыл, 1968), «Лейтенантының даалгазы» (Кызыл, 1970), «Авазынга даңгырак» (Кызыл, 1973), «Кымның оглул?» (Кызыл, 1977), «Өске кадай» (Кызыл, 1980), «Ак-Төш» (Кызыл, 1984), «Ногаан ортулук» (Кызыл, 1986), «Тывалаар кускун» (Кызыл, 1994) болгаш өске-даа.

         1995 чылдың апрель 10-да мөчээн.  <<<мурнунда арынче

 

Яндекс.Метрика

 

Бесплатный конструктор сайтов - uCoz