Кызыл-Эник Кыргысович Кудажы

    1929 чылдың декабрь 13-те Улуг-Хемниң Ийи-Тал сумузунда Чээнек деп черге төрүттүнген. Чогаал ажылын 1948 чылда эгелээн. Шүлүкчү, прозачы, драматург, очулдурукчу. Россияның Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү. Тываның улустуң чогаалчызы, Тыва Республиканың Күрүне шаңналының лауреады. Россияның Чогаалчылар эвилелиниң литература шаңналының лауреады. «ХХ чүс чылда Тываның алдарлыг кижилери» деп Күрүне номунче ооң ады кирген. Ооң чогаалдары орус, моол, татар, хакас, якут болгаш өске-даа дылдарже очулдуртунган. Тыва дылче В. Шекспирниң, А. Пушкинниң, К. Чуковскийниң, В. Ильинаның, М. Пахомовтуң болгаш өскелерниң-даа чогаалдарын очулдурган. В. Ш. Көк-оол аттыг хөгжүм-шии театрының сценазынга «Долуманың хуулгаазыны», Он бир», Белек-кыс эмчи», «Дирде-Макдо» деп болгаш өске-даа шиилерин тургускан.

         Номнары: 2 томнуг чогаалдар чыындызы, (Кызыл, 1979-1980), 2 томнуг чогаалдар чыындызы (Кызыл, 1993-1994); «Өңнүктерниң даңгыраа» (Кызыл, 1962), «Ыржым булуң» (Кызыл, 1965), «Тихий уголок» (Кызыл, 1966) «Тараа» (Кызыл, 1967), «Ырак булут» (Кызыл, 1971), «Уйгу чок Улуг-Хем», 1-ги, 2-ги том, (Кызыл, 1973-1974), «У подножия Саян» (Москва, «Советская Россия», 1975), «Улуг-Хем неугомонный» (Кызыл, 1976), «Анай-кыс» (Москва, «Советская Россия», 1980), «Ырлыг Булак» (Кызыл, 1987), «Уйгу чок Улуг-Хем», 3-кү том (Кызыл, 1989), «Уйгу чок Улуг-Хем», 4-кү том, (Кызыл, 1992), «Шончалай» (Кызыл, 2000), «Самдар намдар» (Кызыл, 2005); «Баштайгы базым» (Кызыл, 1958), «Төрээн чуртум делгемнери» (Кызыл, 1970), «Вершины» (Кызыл, 1978), «Хөнелер» (Кызыл, 1982) болгаш өске-даа. <<<мурнунда арынче 

 

Яндекс.Метрика

 

Бесплатный конструктор сайтов - uCoz