Черлиг-оол Чашкынмаевич Куулар

                                        (Куулар Черлиг-оол)

    1940 чылдың декабрь 10-да Чөөн-Хемчиктиң Хорум-Даг сумузунуң Шеми-Аксынга төрүттүнген. Чогаал ажылын 1960 чылда эгелээн. Шүлүкчү, прозачы, драматург, очулдурукчу. ССРЭ-ниң Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү. Тыва Республиканың алдарлыг чогаалчызы. Тыва Республиканың Культура, кино болгаш туризм яамызының С.А. Сарыг-оол аттыг чогаал шаңналының лауреады. Ооң чогаалдары орус, украин, моол, алтай, хакас, якут болгаш өске-даа дылдарже очулдуртунган. Тыва дылче А. Пушкинниң, М. Лермонтовтуң, Омар Хайямның. С. Есенинниң, К. Симоновтуң, М. Кильчичаковтуң, Б. Явуухуланның, С. Козлованың болгаш өскелерниң-даа шүлүктер, шүлүглелдерин, М. Варфоломеевтиң «Көжегелер», Т. Сметанинниң «Лоокуут биле Нюргухун» (А. Даржай-биле кады) деп шиилерин очулдурган. Тыва улустуң аас чогаалының чыындыларын тургузарынга киришкен, ол талазы-биле эртем ажылдарын бижээн.

         Номнары: «Аъдым» (Кызыл, 1975), «/е» (Кызыл, 1978), «Сугда даштар» (Кызыл, 1982), «Камешки в воде» (Москва, «Современник», 1986) «Даң хаяазы» (Кызыл, 1988), «Дүвүлүг дүн» (Кызыл, 2000), «Ветер люльку качал» (Кызыл, 2000) «Чалбыыш өттүр…» (Кызыл, 2005); «Даглар аялгазы» (Кызыл, 1985), «Аялга» (Кызыл, 1990), «Мелодии моих гор» (Кызыл, 2004).

  <<<мурнунда арынче

Яндекс.Метрика

 

Бесплатный конструктор сайтов - uCoz