<img

ТАР-ның 90 чыл оюнга тураскааткан чогаал мөөрейиниң тиилекчилери шаңналдарын алган

Дүүн сентябрь 29-та Кызылдың Улусчу чогаадылга бажыңынга ТАР-ның 90 чыл оюнга тураскааткан чогаал мөөрейиниң тиилекчилеринге шаңналдарны тывыскан. Ук мөөрейни Тыва Республиканың Чазааның база ТР-ниң культура яамызының улуг деткимчези-биле Тываның чогаалчылар эвилели эрттирген.  Конкурстуң дугайында "Шын" солунга баш удур чарлаан турган, ынчалза-даа киржикчилер эвээш болган. "Бир эвес чүгле чаңгыс солунга эвес, республиканың элээн каш солуннарынга база радио, телевидениеге чарлаан турган болза, киржикчилер моон-даа хөй турар ийик"-деп ук мөөрейниң жюри комиссиязының даргазы, Тываның Улустуң чогаалчызы, шүлүкчү А.А. Даржай түңнел хуралга демдеглээн.Мөөрейге нииитизи-биле 11 чогаалдарны авторлар киириштирген. Жанрлар аайы-биле чыскаай салырга мындыг:

I. Тоожулар:
1. А. Монгуш «Сыскындының салымы».
2. А. Ондар «Хеймер-оол»
3. Н.Куулар «Улуг-Аңчы – тыва маадыр»
4. С. Чогээ «Бай-Хемчиктиң буян кежии»
II Шүлүглелдер болгаш шүлүктер:
1. О. Тун-оол «Тоолзуг оранда»
2. М. Кужугет «Эне чагыы»
3. Э. Мижит «Кайгалдың ырлары»
4. М.Ендан. Шүлүктер чыындызы
5. А. Содунам «Хайыракан иешкилер»
III Шиилер:
1 К.Сагды. «Буян-Бадыргы Монгуш»
2. С. Монгуш «Тойлу»
    Жюри кежигүннериниң түңнээни-биле:
“Эң эки тоожу”-деп номинацияга:
 I-ги черни Николай Кууларның «Улуг-Аңчы – тыва маадыр»-деп тоожузу  төлептиг бооп I-ги чергениң диплому-биле база чагаа хавында акша-биле шаңнаткан.
II-ги черниң дипломун база чагаа хавында акшаны Алдын-оол Монгуш «Сыскындының салымы»-деп тоожузу-биле чаалап алган.
“Эң эки шүлүглел база шүлүк”-деп номинацияга:
I-ги черни Эдуард Мижиттиң «Кайгалдың ырлары»-деп шүлүглели төлептиг бооп I-ги чергениң диплому-биле база чагаа хавында акша-биле шаңнаткан.
II-ги черниң дипломун база-ла чагаа хавында акшаны Октябрь Тун-оолдуң «Тоолзуг оранда»-деп шүлүглели чаалап алган.
“Эң эки шии”-деп номинацияга:
I-ги черни кымга-даа тывыспаан.
II-ги черни Салим Монгуш «Тойлу»-деп бичии уругларга таарыштыр бижээн тоол-шиизи-биле чаалап ап, II-ги чергениң диплому база акша-биле шаңнаткан.
Шаңналдарны Тыва Республиканың Чазак даргазының оралакчызы Д.И. Оюн база культура яамызының оралакчы сайыды М. М. Бадыргы, “В.Ш. Көк-оол” аттыг хөгжүм-шии театрының артистериниң киржилгези-биле байырлалдыг байдалга тывыскан. <<< мурнунда арынче

 

 

 

Яндекс.Метрика

 

Бесплатный конструктор сайтов - uCoz